Allah SWT murka pada anak yang tak memuliakan orangtuanya

16 Juni 2017 16:00 © 2017 merdeka.com

Orangtua adalah segalanya. Mereka lah yang wajib dihormati dan dimuliakan lebih dulu dibanding yang lain. Menghormati dan memuliakan orangtua terutama ibu juga merupakan bakti kepada Allah SWT.

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS Al-Isra [17]:23).

Dari ayat tersebut dapat diperoleh tiga kewajiban anak terhadap orangtua, dikutip dari buku Mukjizat Doa & Air Mata Ibu tulisan Ahmad Sudirman Abbas.

1. Wajib untuk berlaku baik, bertindak-tanduk baik kepada orangtua, terlebih lagi bila kedua orangtua sudah lanjut usia.

2. Seorang anak dilarang mengucapkan kata-kata yang bernada merendahkan martabat orangtua atau berupa perbuatan yang menyakitkan.

3. Anak dilarang menghardik orangtua. Menghardik berarti memarahi, menghina, membentak atau menegur keras disertai dengan perbuatan.

Dengan menjalankan kewajiban tersebut semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Serta selalu mendapat ridha Allah. Amiin.

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU